kancelář +420 607 049 132
jednatel +420 608 812 787
info@ostrovni-elektrarny.cz
Instalace Školení Reference Výhody FV Podpora Kontakt Eshop

Váš košík

Načítám váš nákupní košík...
Detail košíku
Cena celkem:

Dodací podmínky

Dodavatel:

Ostrovní elektrárny s.r.o.

jednatel Ing. Martin Kolařík

Náves 112, 751 19 Vlkoš


Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 04618262

DIČ: CZ04618262

Email: info@ostrovni-elektrarny.cz


Adresy servisních míst:

Reklamace výrobků a další služby je možné vyřídit

osobně nebo zásilkovým způsobem na adrese:

Ostrovní elektrárny s.r.o.,

reklamační oddělení

Náves 112, 751 19 Vlkoš u Přerova

tel: 792 311 042

(budova Jednoty - COOP)

Výdejní místo eshopu / provozovna / fakturace:

Ostrovní elektrárny s.r.o.

Náves 112, 751 19 Vlkoš u Přerova

tel: 607 049 132

Pracovní doba 7:00 - 15:30

(budova Jednoty - COOP)

(při nepřítomnosti zaměstnanců volejte tel.608 812 787)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby v ČR (Kč):

420 635 8399 / 0800 (Česká spořitelna a.s.)

Číslo účtu pro bezhotovostní platby ze Slovenska a zahraničí (Eur):

IBAN: SK40 0900 0000 0051 2441 8006

BIC (SWIFT): GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa a.s.)


Zajišťujeme i pozáruční servis regulátorů, měničů a dalších druhů elektronických přístrojů.

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Pokud Vám nepřijde do té doby odpověď, mohl email skončit např. ve spamovém koši - spojte se s námi telefonicky.


Objednávka zboží

Seznam zboží v eshopu je katalogem běžně dodávaného zboží. Přestože je na eshopu uveden počet kusů skladem, dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Obvyklá doba naskladnění a odeslání výrobků pocházejících z ČR je kolem 3-5 dnů, výrobků pocházejících ze zemí EU 5-10 dnů a v případě doobjednávky zboží ze vzdálenějšího zahraničí (USA, Čína) přibližně 12-16 dnů, tyto lhůty se ale mohou zkrátit i prodloužit podle aktuální situace.


K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář na eshopu a objednávku odešle. Součástí procesu objednávky může být vytvoření registrace uživatele pro zjednodušení opakovaných nákupů. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.


Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky je možné přidat do košíku během objednávky, pro rozměrné nebo těžké zásilky je však nutné brát tyto položky jako orientační.
Před odesláním potvrzení o přijetí objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.


Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.


Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky (emailem) zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.


Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 3-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že zboží je nutné doobjednat od zahraničního dodavatele, může se lhůta kvůli dopravě a celním formalitám prodloužit až o 20 dní, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky, případně i do okolních států. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a charakteru zboží. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník typických druhů dopravy je zobrazen v průběhu objednacího procesu na eshopu nebo je možné si cenu konkrétní přepravy vyžádat u dodavatele. Ceny přepravy nebezpečného, křehkého a nadrozměrného zboží nejsou předem zveřejněny a vždy je nutné je vypočítat dodavatelem na základě poptávky a odsouhlasit zákazníkem.


Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží se uhrazuje vždy až po odsouhlasení všech nákladů a podmínek přepravy a po vystavení zálohové nebo vyúčtovací faktury. Zákazník má následně několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Platbu je též možné uskutečnit složenkou. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. U výrobků, které jsou určeny pouze k odborné montáži, může být návod v cizím jazyce.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, pokud není sjednáno jinak.


Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží. (Přepravce je povinen počkat dokud neproběhne kontrola neporušenosti zásilky)


Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.


V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.Záruční podmínky a reklamace,
uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Garance - všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus, nedohodneme-li se se zákazníkem jinak. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození včetně vizuálních vad bránících dalšímu prodeji.


Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je obvykle uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud není, vztahuje se na výrobek obvyklá dvouletá záruka. V případě uvedení delší než dvouleté záruky toto znamená, že po uplynutí dvouleté záruční doby bude v případě závady výrobek opraven nebo vyměněn za jiný dle rozhodnutí dodavatele, nárok na vrácení peněz však již kupujícímu nevzniká. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).


Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Uznání oprávněnosti reklamace u zboží, které je určeno pouze k odborné montáži, může být podmíněno dodáním potvrzení o odborné montáži, např. fakturou za provedené práce a případně i další dokumentace dokládající správnost instalace dle platných norem a návodu výrobce.


Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme poslat email s popisem problému na emailovou adresu reklamace@ostrovni-elektrarny.cz, kde je nutné uvést zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme žádost o doplnění dalších údajů a informaci o dalším postupu. Pokud je nutné zaslat vadné zboží zpět k dodavateli, je nutné do balíku přibalit kontaktní údaje včetně čísla nákupního dokladu (případně kopii faktury) a stručný popis závady. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, a není uveden ani telefonický kontakt, budou vráceny odesilateli.


Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).


Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Tato lhůta může být po písemné dohodě obou stran prodloužena, nejčastěji na 60 dnů, v případě reklamace zboží pocházejícího z jiných států než ČR. Písemnou formou se rozumí i emailová komunikace. Ostatní práva související s reklamací tímto nejsou dotčena.Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.


Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží.

Využití lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).


Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.


Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.


Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.


Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.


Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do eshopu, během procesu objednávky (i bez jejího dokončení).


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

+420 608 812 787

Spolehlivá firma

Ostrovní elektrárny

Navrhujeme a realizujeme ostrovní a hybridní fotovoltaické elektrárny. Prodáváme panely, regulátory, baterie, měniče a další komponenty potřebné pro ostrovní elektrárnu. Vhodné pro chatu, chalupu, karavan, jachtu nebo rodinný dům.
(C) 2021 Ostrovní elektrárny, s.r.o. | 
Nahoru